60 година Историјског архива Краљево

Отварањем новог архивског депоа, Историјски архив Краљево обележио је 60 година постојања и рада. У адаптираном делу зграде, у Чика Љубиној 2, коју је Министарство одбране Републике Србије дало за потребе Историјског архива Краљево, постављени су покретни регали за смештај архивске грађе.

Реч је о савременој опреми која омогућава бољу искоришћеност простора, доступност и прегледност архивског материјала. Регали су постављени на покретним основама – челичним шинама са електронским механизмом за покретање појединачних регала. У односу на класичне фиксне архивске полице,  капацитет покретних регала за смештај грађе је до 80 % већи по јединици корисне површине. Унутрашњи простор блокова поседује све техничке карактеристике (контролисано кретање, паметну таблу, вентилацију, климатизацију, осветљење, противпожарну и физичку заштиту) за смештај и правилно чување архивске грађе. 20-12-28-krug-policeПрва фаза пројекта, чија је вредност преко четири милиона динара, реализована је уз помоћ Министарства културе и информисања Републике Србије.

На конференцији за новинаре, директорка Весна Милојевић је оценила јубиларну годину успешном, упркос бројним проблемима изазваним пандемијом вируса „Covid 19“. Историјски архив Краљево је успео да реализује предвиђени програм рада и да своје активности прилагоди реалним оквирима и захтевима струке и архивске делатности. У оквиру издавачке делатности објављени су монографија др Николе Крпића и др Љубодрага Крпића  „Од манастирског лечилишта до Здравственог центра Студеница“, и у  сарадњи са Народним музејом Краљево двоброј Зборника радова „Наша прошлост“.

Поводом обележавања 60 година Историјског архива Краљево урађена је и виртуелна изложба „Краљевско Краљево“, која је доступна на адреси http://arhivkraljevo.org.rs/kraljevsko-kraljevo/