Arhivističko savetovanje u Novom Sadu

21-10-08savetovanje1Direktorka Istorijskog arhiva Kraljevo prisustvovala je Međunarodnom arhivističkom savetovanju „Novi Sad 2021“ koje je trajalo od 6. do 8. oktobra 2021. godine. Savetovanje je organizovano u partnerstvu Arhivističkog društva Srbije, Arhiva Vojvodine, Državnog arhiva Srbije i Međuopštinskog arhiva Čačak.

Savetovanje je otvorio Branislav Maričić, šef Kabineta potpredsednika Vlade i ministra kulture i informisanja.

Skup je održan pod nazivom „Arhivi – prošlost koja traje“, dok su teme razmatrane na savetovanju bile:

  • Nova arhivska stvarnost;
  • Arhivske zgrade i arhivska građa – sadašnjost i budućnost;
  • Izvori za povesnicu.

Obnovljeno Arhivističko društvo Srbije (osnovano 20. novembra 1954) po peti put (2016, 2018, 2019, 2020) organizuje međunarodno savetovanje arhivista iz Srbije i okruženja, u nameri da ponudi različite odgovore na  aktuelne teme, o kojima će se razgovarati na ovom savetovanju. Do sada su objavljena četiri broja Zbornika radova sa dosadašnjih skupova, poslednji je održan u Nišu u vreme kovid-pandemije.

U okviru Savetovanja održana je stručna radionica za predstavnike pravnih lica, stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnog materijala sa temom „Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti – novine, prava i obaveze subjekata u sistemu zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, praktična primena”.

Na kraju radionice uručena su priznanja za učešće na konkursu „Najbolja registratura 2021”.

Promovisani su svi dosadašnji brojevi Arhivskog glasnika, informativnog biltena Arhivističkog društva Srbije.