A.1.2. Arhivski fondovi do 1918.

  • A.1.2.1. Sud opštine plešinske – Plešin 1896-1897.
  • A.1.2.2. Sud opštine varošice Raške – Raška 1866-1915.
  • A.1.2.3. Sud opštine trnavske – Trnava 1892-1918.
  • A.1.2.4. Poglavarstvo opštine Raške – Raška 1915-1918.