A.1.4. Arhivski fondovi 1941-1944.

  • A.1.4.10. Opština vitkovačka – Vitkovac 1943-1944.
  • A.1.4.11. Opština kamenička – Kamenica 1943.
  • A.1.4.12. Opština mataruška – Mataruge 1942-1944.
  • A.1.4.13. Opština raška – Raška 1941-1944.
  • A.1.4.14. Opština stubalska – Stubal 1943-1944.
  • A.1.4.15. Opština trnavska – Trnavska 1941-1944.