А.2 Правосуђе

А.2.1. Архивски фодови до 1945.

  • А.2.1.90. Окружни суд – Краљево 1939-1941.
  • А.2.1.91. Окружни суд – Краљево 1941,1943.

А.2.2. Архивски фондови од 1945.

  • А.2.2.92. Окружни суд – Краљево 1939-1974.
  • А.2.2.93. Општински суд – Краљево 1932-1975.
  • А.2.2.94. Привредни суд – Краљево 1948-1990.
  • А.2.2.95. Општински суд – Врњачка Бања