A.2 Pravosuđe

A.2.1. Arhivski fodovi do 1945.

  • A.2.1.90. Okružni sud – Kraljevo 1939-1941.
  • A.2.1.91. Okružni sud – Kraljevo 1941,1943.

A.2.2. Arhivski fondovi od 1945.

  • A.2.2.92. Okružni sud – Kraljevo 1939-1974.
  • A.2.2.93. Opštinski sud – Kraljevo 1932-1975.
  • A.2.2.94. Privredni sud – Kraljevo 1948-1990.
  • A.2.2.95. Opštinski sud – Vrnjačka Banja