A.4.1 Prosvetne ustanove

 • A.4.1.95. Gimnazija – Vrnjačka Banja 1941-1983.
 • A.4.1.96. Gimnazija – Kraljevo 1913-1990.
 • A.4.1.97. Gimnazija – Raška 1945-1984.
 • A.4.1.98. Državna građanska škola – Kraljevo 1939-1945.
 • A.4.1.99. Ekonomska škola – Kraljevo 1955-1991.
 • A.4.1.100. Ekonomska škola – Raška 1961-1969.
 • A.4.1.101. Ženska zanatska škola – Kraljevo 1927-1948.
 • A.4.1.102. Obrazovni centar „Slobodan Penezić – Krcun“ – Vrnjačka Banja 1963-2002.
 • A.4.1.103. Školski centar za obrazovanje kadrova u ugostiteljstvu, turizmu i drugim privrednim delatnostima – Vrnjačka Banja 1950-1982.
 • A.4.1.104. Mešovita škola učenika u privredi – Vrnjačka Banja 1935-1971.
 • A.4.1.105. Medicinska škola – Kraljevo 1958-1981.
 • A.4.1.106. Obrazovni centar „Kraljevački oktobar“ OOUR „Milka Trailović“ – Kraljevo 1979-1984.
 • A.4.1.107. Poljoprivredna škola – Kraljevo 1880-2001.
 • A.4.1.108. Šumarska škola– Kraljevo 1946-1990.
 • A.4.1.109. Školski centar za uzdizanje kadrova u trgovini – Kraljevo 1949-1970.
 • A.4.1.110. Obrazovni centar „14. oktobar“ – Kraljevo 1937-1985.
 • A.4.1.111. Muzička škola „Stevan Mokranjac“ – Kraljevo 1964-1991.
 • A.4.1.112. Obrzovni centar „25. maj“ – Raška 1976-1992.
 • A.4.1.113. Trgovačko-zanatska škola – Raška 1924-1941.
 • A.4.1.114. Škola za kvalifikovane radnike – Raška 1948-1981.
 • A.4.1.115. Osnovna škola – Adrani 1920-1951.
 • A.4.1.116. Osnovna škola – Baljevac 1945-1992.
 • A.4.1.117. Osnovna škola – Beoci 1933-1948.
 • A.4.1.118. Osnovna škola – Bzovik 1948-1963.
 • A.4.1.119. Osnovna škola – Biljanovac 1944-1974.
 • A.4.1.120. Osnovna škola – Biniće 1953-1972.
 • A.4.1.121. Osnovna škola – Bogutovac 1921-1994.
 • A.4.1.122. Osnovna škola – Borovo 1949-1963.
 • A.4.1.123. Osnovna škola – Bukovica 1930-1964
 • A.4.1.124. Osnovna škola – Brvenica 1938-1972.
 • A.4.1.125. Osnovna škola – Brezna 1945-1962.
 • A.4.1.126. Osnovna škola – Brezova 1961-1962.
 • A.4.1.127. Osnovna škola – Bresnik 1934-1968.
 • A.4.1.128. Osnovna škola – Vitanovac 1941-1961.
 • A.4.1.129. Osnovna škola – Vitkovac 1943-1990.
 • A.4.1.130. Osnovna škola – Vraneši 1930-1981.
 • A.4.1.131. Osnovna škola – Vrba 1941-1972.
 • A.4.1.132. Osnovna škola – Vrdila 1931-1970.
 • A.4.1.133. Osnovna škola – Vrnjačka Banja 1969-1957.
 • A.4.1.134. Osnovna škola – Vrnjci 1930-1941.
 • A.4.1.135. Osnovna škola – Gledić 1919-1956.
 • A.4.1.136. Osnovna škola – Gnjilica (Nikoljača) 1919-1958.
 • A.4.1.137. Osnovna škola – Godačica 1941-2000.
 • A.4.1.138. Osnovna škola – Gokčanica (Međurečje) 1920-1970.
 • A.4.1.139. Osnovna škola – Gradac 1896-1976.
 • A.4.1.140. Osnovna škola – Gradi 1946-1950
 • A.4.1.141. Osnovna škola – Gračac 1889-1977.
 • A.4.1.142. Osnovna škola – Grdica 1945-1962.
 • A.4.1.143. Osnovna škola – Dedevci 1949-1963.
 • A.4.1.144. Osnovna škola – Dragosinjci 1918-1963.
 • A.4.1.145. Osnovna škola – Drakčići 1959-1967.
 • A.4.1.146. Osnovna škola – Drlupa 1949-1959.
 • A.4.1.147. Osnovna škola – Đakovo 1946-1963.
 • A.4.1.148. Osnovna škola – Žiča 1941-2001.
 • A.4.1.149. Osnovna škola – Zakuta 1918-1960.
 • A.4.1.150. Osnovna škola – Zamčanje 1945-1950.
 • A.4.1.151. Osnovna škola – Zmajevac 1954-1962.
 • A.4.1.152. Osnovna škola – Jarčujak 1945-1972.
 • A.4.1.153. Osnovna škola – Jošanička Banja 1920-1990.
 • A.4.1.154. Osnovna škola – Kamenica 1921-1971.
 • A.4.1.155. Osnovna škola – Konarevo 1936-1989.
 • A.4.1.156. Osnovna škola – Korlaće 1937-1972.
 • A.4.1.157. Osnovna škola „Braća Vilotijević“ – Kraljevo 1972-2002.
 • A.4.1.158. Osnovna škola „Dimitrije Tucović“ – Kraljevo 1958-1994.
 • A.4.1.159. Osnovna škola „IV kraljevački bataljon“ – Kraljevo 1945-1998.
 • A.4.1.160. Osnovna škola „Čibukovački partizani“ – Kraljevo 1960-2003.
 • A.4.1.161. Osnovna škola „Svetozar Marković“ – Kraljevo 1958-1990.
 • A.4.1.162. Osnovna škola „Jovo Kursula“ – Kraljevo 1944-1985.
 • A.4.1.164. Osnovna škola – Lađevci 1920-1978.
 • A.4.1.165. Osnovna škola – Leševo 1947-1959.
 • A.4.1.166. Osnovna škola – Lipova 1936-1949.
 • A.4.1.167. Osnovna škola – Lozno 1959-1973.
 • A.4.1.168. Osnovna škola – Lopatnica 1946-1968. A.4.1.169. Osnovna škola – Maglič 1946-1966.
 • A.4.1.170. Osnovna škola – Mataruge 1932-1960.
 • A.4.1.171. Osnovna škola – Milavčići 1944-1962.
 • A.4.1.172. Osnovna škola – Milakovac 1948-1962.
 • A.4.1.173. Osnovna škola – Miločaji 1921-1963.
 • A.4.1.174. Osnovna škola – Mlanča 1944-1963.
 • A.4.1.175. Osnovna škola – Mrsać 1920-1964.
 • A.4.1.176. Osnovna škola – Novo Selo 1919-2001.
 • A.4.1.177. Osnovna škola – Obrva 1944-1956.
 • A.4.1.178. Osnovna škola – Orlja Glava 1949-1964.
 • A.4.1.179. Osnovna škola – Otroci 1931-1969.
 • A.4.1.180. Osnovna škola – Pavlica 1919-1971.
 • A.4.1.181. Osnovna škola – Pečenog 1937-1959.
 • A.4.1.182. Osnovna škola – Podunavci 1941-1980.
 • A.4.1.183. Osnovna škola – Polumir (Cerje) 1931-1946.
 • A.4.1.184. Osnovna škola – Popova Reka 1948-1961.
 • A.4.1.185. Osnovna škola – Popovići 1943-1944.
 • A.4.1.186. Osnovna škola – Predole 1949-1962.
 • A.4.1.187. Osnovna škola – Propljenica 1956-1969.
 • A.4.1.188. Osnovna škola – Ravanica 1926-1957.
 • A.4.1.189. Osnovna škola – Radošiće (Badanj) 1923-1960.
 • A.4.1.190. Osnovna škola – Ratina 1927-1962.
 • A.4.1.191. Osnovna škola „Raška“ – Raška 1921-1998.
 • A.4.1.192. Osnovna škola – Rvati 1943-1955.
 • A.4.1.193. Osnovna škola – Reka 1945-1963.
 • A.4.1.194. Osnovna škola „Vuk Karadžić“ – Ribnica 1929-1974.
 • A.4.1.195. Osnovna škola „Sveti Sava“ – Ribnica, 1976-1992.
 • A.4.1.196. Osnovna škola – Roćevići 1920-1961.
 • A.4.1.197. Osnovna škola – Rsovci 1933-1963.
 • A.4.1.198. Osnovna škola – Rudnica 1921-1945.
 • A.4.1.199. Osnovna škola – Rudno 1922-1963.
 • A.4.1.200. Osnovna škola – Savovo 1955-1965.
 • A.4.1.201. Osnovna škola – Samaila 1933-1982.
 • A.4.1.202. Osnovna škola – Sirča 1941-1957.
 • A.4.1.203. Osnovna škola – Stanišinci 1923-1944.
 • A.4.1.204. Osnovna škola – Stubal 1938-1962.
 • A.4.1.205. Osnovna škola – Studenica 1944-1978.
 • A.4.1.206. Osnovna škola – Tavnik 1930-1957.
 • A.4.1.207. Osnovna škola – Tadenje 1946-1973.
 • A.4.1.208. Osnovna škola – Tolišnica 1945-1968.
 • A.4.1.209. Osnovna škola – Trgovište 1944-1953.
 • A.4.1.210. Osnovna škola – Trnava 1920-1951.
 • A.4.1.211. Osnovna škola – Ušće 1920-1967.
 • A.4.1.212. Osnovna škola – Cvetke 1930-1963.
 • A.4.1.213. Škola za osnovno obrazovanje i opismenjivanje odraslih „Dositej Obradović“ – Kraljevo 1946-1985.
 • A.4.1.214. Osnovna škola – Šumarice 1944-1958.
 • A.4.1.215. Osnovna škola – Čukojevac 1906-1962.
 • A.4.1.216. Međuopštinski zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja – Kraljevo 1960-1992.
 • A.4.1.217. Opštinski fond za teritoriju više opština za srednje obrazovanje – Kraljevo 1990-1991.