A.4.2. Ustanove kulture

  • A.4.2.218. Radnički univerzitet – Vrnjačka Banja 1961-1980.
  • A.4.2.219. Radnički univerzitet – Kraljevo 1956-1986.
  • A.4.2.220. Radnički univerzitet – Raška 1968-1992.
  • A.4.2.223. Regionalni centar za talente – Kraljevo
  • A.4.2.221. Kulturno-prosvetna zajednica opštine Kraljevo – Kraljevo 1963-1993.
  • A.4.2.222 Međuopštinska kulturno-prosvetna zajednica – Kraljevo 1967-1983.
  • A.4.2.223. Marksistički centar – Kraljevo 1978-1987.