A.5 Socijalne i zdravstvene ustanove

A.5.1. Socijalne ustanove

  • A.5.1.224. Mesna bratinska blagajna na Ibarskim rudnicima – Baljevac 1931-1946.
  • A.5.1.225. Biro za posredovanje rada narodnog odbora sreza Kraljevo – Kraljevo 1952-1961.
  • A.5.1.226. Centar za socijalni rad – Kraljevo 1961-1990.

A.5.2. Zdravstvene ustanove

  • A.5.2.227. Zavod za zaštitu zdravlja – Kraljevo 1961-1997.