A.6.2.3.1. Industrija i rudarstvo

 • A.6.2.3.1.245. Fabrika vagona – Kraljevo 1935-1957.
 • A.6.2.3.1.246. Sresko industrijsko preduzeće „Rade Vilotijević“ – Kraljevo 1945-1953.
 • A.6.2.3.1.247. Fabrika ploča „Mediapan“ – Konarevo 1975-1984.
 • A.6.2.3.1.248. Industrija građevinskog materijala i nemetala „Andezit“ – Kraljevo 1973-1984.
 • A.6.2.3.1.249. Ibarski rudnici kamenog uglja – Baljevac 1922-1959.
 • A.6.2.3.1.250. Jugoslovensko azbestno preduzeće – Brvenik 1941-1946.
 • A.6.2.3.1.251. Tavnički rudnik uglja „Rade Vilotijević“ – Kraljevo 1945-1963.
 • A.6.2.3.1.252. Rudnik uglja „Bajovac“ – Kraljevo 1956-1988.
 • A.6.2.3.1.253. Biro za geološka i rudarska istraživanja – Kraljevo 1957-1979.
 • A.6.2.3.1.254. Drvno industrijsko preduzeće „Jasen“ – Kraljevo 1947-1982
 • A.6.2.3.1.255. Industrija „Magnohrom“ – Kraljevo 1953-1989.
 • A.6.2.3.1.256. Elektroprivreda Srbije – Javno preduzeće „Elektrosrbija“ – Kraljevo 1947-1975.
 • A.6.2.3.1.257. Društveno preduzeće za proizvodnju, preradu i promet „Fabrika stočne hrane“ – Ratina 1968-2002.
 • A.6.2.3.1.258. Drvno industrijsko preduzeće “27. novembar” – Raška 1954-2003.
 • A.6.2.3.1.259. Preduzeće za proizvodnju mesa i mesnih prerađevina „Agroeksport“ – Raška 1969-2005.
 • A.6.2.3.1.260. Društveno preduzeće fabrika magnezijuma „Bela stena“ – Baljevac 1952-2003.
 • A.6.2.3.1.261. Društveno preduzeće „Hladnjača“ – Kraljevo
 • A.6.2.3.1.262. Preduzeće za izradu gumenih proizvoda „Vitojevac“ – Vrnjačka Banja
 • A.6.2.3.1.263. Industrija staklenih vlakana „Etex – Fiberglass“ – Baljevac
 • A.6.2.3.1.264. Fabrika metalne opreme „Ekonom“ – Ušće
 • A.6.2.3.1.265. Fabrika šavnih cevi „Metalservis“ – Kraljevo
 • A.6.2.3.1.266. „Lola progres“ – Raška