A.6.2.6. Ostalo

  • A.6.2.6.330. Komunalno preduzeće „Ibar“ – Ušće 1964-1972.
  • A.6.2.6.331. Društveno preduzeće za promet i usluge „Dom društvenih organizacija“ – Kraljevo
  • A.6.2.6.332. D,O.O. za proizvodnju, promet i usluge „Jankovina“ – Kraljevo