A.7 Društveno-političke organizacije, društva i udruženja