A.8 Verske ustanove i organizacije

A.8. Verske ustanove i organizacije

 • A.8.377. Crkva u Beljaku 1882-1926.
 • A.8.378. Crkva u Beocima 1886-1948.
 • A.8.379. Crkva u Vrbi 1837-1921.
 • A.8.380. Crkva u Vrdilima 1837-1935.
 • A.8.381. Crkva u Vrnjačkoj Banji 1838-1913.
 • A.8.382. Crkva u Vukušici 1837-1935.
 • A.8.383. Crkva u Gnjilici (Nikoljači) 1914-1949.
 • A.8.384. Crkva u Godačici 1877-1919.
 • A.8.385. Manastir Gradac 1837-1949.
 • A.8.386. Crkva u Gračacu 1837-1935.
 • A.8.387. Crkva u Dubovu 1841-1934.
 • A.8.388. Crkva u Zakuti 1858-1935.
 • A.8.389. Crkva u Jelakcu 1841-1862.
 • A.8.390. Crkva u Jošaničkoj Banji 1841-1949.
 • A.8.391. Crkva u Kraljevu 1847-1915.
 • A.8.392. Crkva u Lascu 1837-1935.
 • A.8.393. Crkva Nova Pavlica u Pavlici 1837-1949.
 • A.8.394. Crkva u Raški 1881-1944.
 • A.8.395. Crkva u Ržani (Binićima) 1837-1881.
 • A.8.396. Crkva u Samailima, 1926-1935.
 • A.8.397. Crkva u Sirči 1856-1916.
 • A.8.398. Crkva u Stanišincima 1892-1935.
 • A.8.399. Manastir Studenica 1837-1935.
 • A.8.400. Crkva u Trnavi 1911-1949.
 • A.8.401. Crkva u Cvetkama 1837-1935.
 • A.8.402. Crkva u Čukojevcu 1872-1910.