B.1 Porodični i lični arhivski fondovi

B.1. Porodični arhivski fondovi

 • B.1.403. Šarković 1850-1946.
 • B.1.404. Kursulić 1890-1946.
 • B.1.405. Dimitrijević-Švapčić 1883-1918.
 • B.1.406. Blagojević 1913-1950.

B.2. Lični arhivski fondovi

 • B.2.407. Jovica Stojković 1881-1950.
 • B.2.408. Božidar Simović 1913-1953.
 • B.2.409. Dimitrije Kanović 1913-1926.
 • B.2.410. Dimitrije Marković 1844-1902.
 • B.2.411. Tihomir D. Đorđević 1873-1996.
 • B.2.412. Dimitrije Nesterenko 1929-1938.
 • B.2.413. Blagoje Bogavac 1937-1991.
 • B.2.414. Milenko M. Novaković 1908-1964.
 • B.2.415. Koča Jončić 1938-1987.
 • B.2.416. Milorad Jović
 • B.2.417. Milivoje Crvčanin