Биографија Антоњина Дворжака

Пано 2

Антоњин Дворжак био је  чешки   композитор  и  диригент   романтичне музике. Успешно је комбиновао народну музику са  симфонијском  и  камерном музиком. Следећи Сметанов националистички пример, Дворжак је често користио аспекте, специфично ритмове,  народне музике   Моравије  и његоверодне  Бохемије. Дворжаков сопствени стил је био описиван као „потпуна
реконструкција националног идиома са симфонијском традицијом, апсорбовањем народних утицаја и проналажењем ефикасних начина њиховог коришћења”.

Рођен је у Хабсбуршкој монархији, на простору данашње  Чешке, у околини главног града Чешке,  Прага, где је и провео цео свој живот изузев периодаизмеђу 1892 . и 1895. године када је био директор конзерваторијума у Њујорку.

Антоњин Дворжак је био следбеник неоромантизма. Поред Сметане је један од твораца чешке националне школе.

Године 1878. написао је 8 славенских плесова, који се сматрају врхунским делом (2 фуријанта, југославенски плес, полка, 2 соуседске и 2 скоцне), а годину дана касније је написао познати „Концерт за виолину и оркестар у а-молу”. У овим се делима може препознати композиторова зрелост.

Енглеска му је била велика инспирација за своју нову „VIII симфонију у Г-дуру”, коју је назвао „Енглеском”. Она је компонована 1889. године. Следеће године компонује познати „Requiem op. 89”, који се сматра једним од најбоље написаних реквијема уопште. Године 1891/1892. је компоновао 3 познате концертне увертире: „У природи оп. 91”, „Карневал оп. 92” и „Отело оп. 93”.

Године 1903. завршио је компоновање својег последњег дела и последње  опере : „Армиде”. Током премијерног извођења је морао да изађе изпозоришта, јер му је позлило. Било је утврђено да има обољење јетре. Првог маја је умро од потреса мозга. Многи људи су га отпратили.