Biografija Antonjina Dvoržaka

Pano 2

Antonjin Dvoržak bio je  češki   kompozitor  i  dirigent   romantične muzike. Uspešno je kombinovao narodnu muziku sa  simfonijskom  i  kamernom muzikom. Sledeći Smetanov nacionalistički primer, Dvoržak je često koristio aspekte, specifično ritmove,  narodne muzike   Moravije  i njegoverodne  Bohemije. Dvoržakov sopstveni stil je bio opisivan kao „potpuna
rekonstrukcija nacionalnog idioma sa simfonijskom tradicijom, apsorbovanjem narodnih uticaja i pronalaženjem efikasnih načina njihovog korišćenja”.

Rođen je u Habsburškoj monarhiji, na prostoru današnje  Češke, u okolini glavnog grada Češke,  Praga, gde je i proveo ceo svoj život izuzev periodaizmeđu 1892 . i 1895. godine kada je bio direktor konzervatorijuma u Njujorku.

Antonjin Dvoržak je bio sledbenik neoromantizma. Pored Smetane je jedan od tvoraca češke nacionalne škole.

Godine 1878. napisao je 8 slavenskih plesova, koji se smatraju vrhunskim delom (2 furijanta, jugoslavenski ples, polka, 2 sousedske i 2 skocne), a godinu dana kasnije je napisao poznati „Koncert za violinu i orkestar u a-molu”. U ovim se delima može prepoznati kompozitorova zrelost.

Engleska mu je bila velika inspiracija za svoju novu „VIII simfoniju u G-duru”, koju je nazvao „Engleskom”. Ona je komponovana 1889. godine. Sledeće godine komponuje poznati „Requiem op. 89”, koji se smatra jednim od najbolje napisanih rekvijema uopšte. Godine 1891/1892. je komponovao 3 poznate koncertne uvertire: „U prirodi op. 91”, „Karneval op. 92” i „Otelo op. 93”.

Godine 1903. završio je komponovanje svojeg poslednjeg dela i poslednje  opere : „Armide”. Tokom premijernog izvođenja je morao da izađe izpozorišta, jer mu je pozlilo. Bilo je utvrđeno da ima oboljenje jetre. Prvog maja je umro od potresa mozga. Mnogi ljudi su ga otpratili.