In memoriam: Драга Миловановић (дев. Капларевић) 1968-2020

draga-milovanovic_slikaИако није губила наду, нити се предавала до последњег тренутка, омиљена колегиница изгубила је битку за живот 6. априла 2020. године.

Као дипломирани историчар започела је рад у Историјском архиву Краљево 1996. године и одмах оправдала своје име, стекла је наклоност свих. После успешно обављеног приправничког стажа положила је стручни испит из архивистике и добила стручно звање архивист. Преузела је без тешкоћа самосталан рад на сређивању и обради архивске грађе, изради информативних средстава, вођењу евиденција о архивској грађи и архивском депоу, у служби надзора, на приређивању изложби докумената и осталим архивистичким пословима. Успешно и ненаметљиво обављала је и послове заменика директора Архива.

Добар део њеног стручног ангажовања заузео је рад на научноинформативним средставима. Приредила је друго издање Водича архива у Краљеву, а од 2011. године својим знањем и искуством доприносила је раду републичке Редакције за едицију Водич кроз архивску грађу Србије.

Успешни рад донео јој је највише стручно звање у архивистици – архивски саветник.

Поред непосредног рада са архивском грађом нашла је време и за стручне расправе. Писала је о суштини акта о утврђивању културног добра и упису у Регистар архивске грађе. Потрудила се да појасни и појам „књига“ у архивистици. Бавила се и темема из историје – Аустроугарском  окупацијом у Првом светском рату, основним школама у Студеничком срезу и реквизицијом у Краљеву 1945. године. Радила је и на изложбама докумената које су допринеле општој свести о значају архива и архивске грађе.

Као члан Архивистичког друштва Србије посебно је била присутна у подружници.

Остаће у сећањима као предани радник, колегиница благе нарави и добрих намера, омиљени сарадник и поуздан пријатељ.

С мајчинском љубављу предано се старала о својој породици и уз несебичну помоћ супруга одгајила је студенткињу и матуранта.

Драга Миловановић (дев. Капларевић) 1968-2020

Рођена је 7. фебруара 1968. године у Краљеву. Преминула 6. априла 2020. године.
Основну школу завршила је у Лађевцима а средњу у Краљеву.
Дипломирала је историју на Филозофском факултету  Универзитета у Београду 1995.
У Историјском архиву Краљево ради од 1996.
1997. положила стручни испит из архивистике и добила стручно звање архивист
2007. добила стручно звање виши архивист
2010. приредила Водич криз архивску грађу Историјског архива Краљево, друго, допуњено издање
Члан републичке Редакције за едицију Водич кроз архивску грађу Србије од 2011
Члан Уже редакције за Водиче архива у Нишу
2013. добила стручно звање архивски саветник

Библиографија:

  1. Историјски архив Краљево 1960-1998, Краљево 1998.
  2. Аустроугарска окупација кроз документа општинске управе у Рашки, Наша прошлост бр. 6, Краљево 2008.
  3. Акт о утвђивању културног добра и упис у Рагистар архивске грађе, Архивски гласник бр. 1, Београд 2007.
  4. Шта се у архивистици подразумева под појмом књига?, Архивски гласник бр. 4 , Београд 2008.
  5. Водич Историјског архива Краљево, Краљево 2010, друго, прерађено и допуњено издање, Краљево 2010.
  6. Реквизиција у Краљеву 1945, Наша прошлост бр. 10, Краљево 2010.
  7. Основне школе у Студеничком срезу, Наша прошлост бр. 13, Краљево 2012.

Изложбе докумената:

  1. Деведесет година основне школе у Ушћу 1907-1997. Ушће 1997.
  2. Развој локалне демократије 1999-2009, Краљево 2009.
  3. Рашка кроз документа 1915 – 1918. Коаутор, Рашка, децембар 2018.

Радомир Ристић, архивски саветник у пензији