In memoriam: Draga Milovanović (dev. Kaplarević) 1968-2020

draga-milovanovic_slikaIako nije gubila nadu, niti se predavala do poslednjeg trenutka, omiljena koleginica izgubila je bitku za život 6. aprila 2020. godine.

Kao diplomirani istoričar započela je rad u Istorijskom arhivu Kraljevo 1996. godine i odmah opravdala svoje ime, stekla je naklonost svih. Posle uspešno obavljenog pripravničkog staža položila je stručni ispit iz arhivistike i dobila stručno zvanje arhivist. Preuzela je bez teškoća samostalan rad na sređivanju i obradi arhivske građe, izradi informativnih sredstava, vođenju evidencija o arhivskoj građi i arhivskom depou, u službi nadzora, na priređivanju izložbi dokumenata i ostalim arhivističkim poslovima. Uspešno i nenametljivo obavljala je i poslove zamenika direktora Arhiva.

Dobar deo njenog stručnog angažovanja zauzeo je rad na naučnoinformativnim sredstavima. Priredila je drugo izdanje Vodiča arhiva u Kraljevu, a od 2011. godine svojim znanjem i iskustvom doprinosila je radu republičke Redakcije za ediciju Vodič kroz arhivsku građu Srbije.

Uspešni rad doneo joj je najviše stručno zvanje u arhivistici – arhivski savetnik.

Pored neposrednog rada sa arhivskom građom našla je vreme i za stručne rasprave. Pisala je o suštini akta o utvrđivanju kulturnog dobra i upisu u Registar arhivske građe. Potrudila se da pojasni i pojam „knjiga“ u arhivistici. Bavila se i temema iz istorije – Austrougarskom  okupacijom u Prvom svetskom ratu, osnovnim školama u Studeničkom srezu i rekvizicijom u Kraljevu 1945. godine. Radila je i na izložbama dokumenata koje su doprinele opštoj svesti o značaju arhiva i arhivske građe.

Kao član Arhivističkog društva Srbije posebno je bila prisutna u podružnici.

Ostaće u sećanjima kao predani radnik, koleginica blage naravi i dobrih namera, omiljeni saradnik i pouzdan prijatelj.

S majčinskom ljubavlju predano se starala o svojoj porodici i uz nesebičnu pomoć supruga odgajila je studentkinju i maturanta.

Draga Milovanović (dev. Kaplarević) 1968-2020

Rođena je 7. februara 1968. godine u Kraljevu. Preminula 6. aprila 2020. godine.
Osnovnu školu završila je u Lađevcima a srednju u Kraljevu.
Diplomirala je istoriju na Filozofskom fakultetu  Univerziteta u Beogradu 1995.
U Istorijskom arhivu Kraljevo radi od 1996.
1997. položila stručni ispit iz arhivistike i dobila stručno zvanje arhivist
2007. dobila stručno zvanje viši arhivist
2010. priredila Vodič kriz arhivsku građu Istorijskog arhiva Kraljevo, drugo, dopunjeno izdanje
Član republičke Redakcije za ediciju Vodič kroz arhivsku građu Srbije od 2011
Član Uže redakcije za Vodiče arhiva u Nišu
2013. dobila stručno zvanje arhivski savetnik

Bibliografija:

  1. Istorijski arhiv Kraljevo 1960-1998, Kraljevo 1998.
  2. Austrougarska okupacija kroz dokumenta opštinske uprave u Raški, Naša prošlost br. 6, Kraljevo 2008.
  3. Akt o utvđivanju kulturnog dobra i upis u Ragistar arhivske građe, Arhivski glasnik br. 1, Beograd 2007.
  4. Šta se u arhivistici podrazumeva pod pojmom knjiga?, Arhivski glasnik br. 4 , Beograd 2008.
  5. Vodič Istorijskog arhiva Kraljevo, Kraljevo 2010, drugo, prerađeno i dopunjeno izdanje, Kraljevo 2010.
  6. Rekvizicija u Kraljevu 1945, Naša prošlost br. 10, Kraljevo 2010.
  7. Osnovne škole u Studeničkom srezu, Naša prošlost br. 13, Kraljevo 2012.

Izložbe dokumenata:

  1. Devedeset godina osnovne škole u Ušću 1907-1997. Ušće 1997.
  2. Razvoj lokalne demokratije 1999-2009, Kraljevo 2009.
  3. Raška kroz dokumenta 1915 – 1918. Koautor, Raška, decembar 2018.

Radomir Ristić, arhivski savetnik u penziji