Контакт

Историјски архив Краљево

Дирекција

Трг Светог Саве 1
36000 Краљево
Тел/факс: 036 317-560
Е-маил: arhiv@arhivkraljevo.org.rs

     * * *

put-do-depoaДепо Архива

Доситејева 19
Телефон: 036 322-095
* Клик на мапу за локацију зграде Депоа *

Радно време:

Понедељак – петак од 7 до 15 часова

     * * *

Остале информације

Матични број: 07101058
ПИБ: 101256373
Шифра делатности: 9101
ЈБКЈС: 05469
Жиро рачун: 840-61664-18, Управа за јавна плаћања