Kraljevački arhivisti na Međunarodnom arhivističkom savetovanju „Tara 2018“

tara2018-2Na Međunarodnom arhivističkom savetovanju „Arhivska građa u teoriji i praksi“, održanom na Tari, od 10. do 12. oktobra 2018. godine, gde je bilo okupljeno preko 200 učesnika iz arhiva i registratura sa prostora bivše Jugoslavije (Srbije,  Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije), prisustvovali su i predstavnici Istorijskog arhiva Kraljevo.

tara2018-1Teme trodnevnog savetovanja bile su „Arhivi u elektronskom okruženju – elektronski dokument i elektronsko arhiviranje“ i „Arhivska služba danas – analiza stanja, pitanja, predlozi, rešenja“. U okviru zadatih tema, predstavljeno je 27 radova, među kojima su bili i radovi dvoje arhivista iz Istorijskog arhiva Kraljevo.

tara2018-jasnaBoško Rakić, viši arhivist je kroz rad „Aktuelni problemi arhivske službe i moguća rešenja“, razmotrio večitu dilemu, prisutnu u stručnoj javnost, posebno među arhivistima, kroz koji model će se problemi arhivske službe uspešnije rešavati – kroz model državnog arhiva kombinovan sa lokalnim, ili u mreži državnih arhiva gde bi zaštita arhivske građe kao kulturnog nasleđa bila organizovana kao državna funkcija na celoj teritoriji.

Jasminka Marković, arhivist je predstavila rad pod nazivom „Alternativno finansiranje arhiva – primena u Istorijskom arhivu Kraljevo“, sa ciljem da ukaže da je arhivima u savremenom poslovnom okruženju jedno od mogućih rešenja za nabavku dodatnih sredstava alternativno finansiranje namenskih projekata  i da je kroz ovaj koncept finansiranja, apliciranjem na konkurse, moguće obezbediti sredstva za realizaciju potrebnih aktivnosti, za koje je predviđeni budžet nedovoljan.

Na Međunarodnom arhivističkom savetovanju je predstavljena Knjiga sažetaka svih radova, a do kraja godine će iz štampe izaći i Zbornik. Organizatori ovog skupa su Arhivističko društvo Srbije i Istorijski arhiv Užice. Podršku su pružili Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, sponzori i donatori.