Krunisanje cara Dušana

Pano 4

Monumetalno delo Paje Jovanovića “Krunisanje cara Dušana”, poznato i pod nazivom “Proglašenje Dušanovog zakonika”, izloženo je u Narodnom muzeju u Beogradu. Kompozicija je veličine preko dvadeset kvadratnih metara sa temom koja prikazuje čin krunisanja cara Dušana u Skoplju 1346. godine. Naslikana je po želji Kraljevine Srbije za potrebe učešća na Svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine.

Sa velikom studioznošću, na slici je prikazana 31 istorijska ličnost (srpski car Dušan, carica Jelena, Uroš – srpski kralj, srpski patrijarh Joanikije, Trnovski patrijarh Kir Simeon bugarski, kralj Vukašin Mrnjavčević, carev šurak Oliver veliki vojvoda, Dejan Sevastokrator, Kir German Protos Atonski (Svete Gore), Gojko Mrnjavčević (Veliki Logotet), Nikola Buća – Protovestijar, Palman(us) Teutonikus Kapitanus gentis armigens, Uglješa Mrnjavčević carski konjušar, Despot Siniša brat cara Dušana, car Aleksandar bugarski, Jovan Kastrijotić (deda Srbina Skenderbega), Giunius Derse (Dubrovčanin, izaslanik iz Republike), Giunius De Kaličo (Dubrovčanin, izaslanik iz Republike), Avrambek Kefalija Sera, Mancir Liverija (Vojvoda nad Berom, Serom i Strumicom), Angel Metohit, Aleksije Kamplakon, Preljub “Kesar”, Orlović Grgur, Hrabrenović, Balšić, Obilić-Kobilić, Oblačić Rade, Andronik Kefalija Drame, Andronik Kantakuzen bel Hartularja), a vizuelnoj rekonstrukciji istorijskog događaja Jovanović je pristupio analitično i marljivo, pokupivši podatke najpre u Beču, a zatim u Veneciji, Carigradu, Skoplju, Prizrenu i srednjevekovnim manastirima, proučavajući srednjevekovne odežde, kraljevske ornate i istorijske ličnosti koje su tom događaju mogle prisustvovati.

Analitički pristup konzervatora otkrio je i sasvim originalni postupak prepariranja platna koji nam je dopunio znanje o Paji Jovanoviću kao slikarskom tehnologu koji je vešto manipulisao materijalima kako bi postigao likovne vrednosti prema svojoj umetničkoj zamisli i želji naručioca – kralja Milana Obrenovića.