Naučni skup „Kraljevo – grad i ljudi“

poster-naucni-skup-kraljevo-grad-i-ljudiKraljevo je bilo domaćin naučnog skupa „Kraljevo – grad i ljudi“ koga  su, povodom 140 godina od proglašenja Kraljevine Srbije i donošenja Ukaza o promeni naziva varoši Karanovac u Kraljevo, organizovali Istorijski arhiv Kraljevo, i Istorijski institut Beograd.

Zaključujući dvodnevni skup u ime Organizacionog odbora, prof. dr Aleksandar Rastović, direktor Istorijskog instituta Beograd je konstatovao da su na skupu prezentovani radovi iz različitih oblasti istorije poput političke istorije, privredne istorijekmg_0304, vojne istorije, istorije institucija, crkvene istorije, koji su obuhvatili taj širok, vremenski dijapazon, koji je omeđen od 19.aprila 1882. godine, datuma promene imena Karanovca u Kraljevo, pa do današnjih dana. Ti radovi zasnovani uglavnom na novoj, do sada neobjavljivanoj arhivskoj građi, osvetlili su, iz novih uglova, turbulentnu prošlost grada smeštenog na ušću Ibra u Zapadnu Moravu koji je bio, a i sada je, značajni društveni, privredni i kulturni centar u Srbiji. Skup će, po rečima profesora Rastovića, pored dvadeset odličnih radova, ostati upamćen i po plodnoj, otvorenoj, naučnoj raspravi koja je vođena tokom njegovog trajanja. Krajem godine će, sa ovog naučnog skupa biti objavljen i Zbornik radova.

Izveštaj Zorana Nikolića preuzet sa portala Kraljevačke novosti: https://www.kraljevackenovosti.com/novi-pogledi-na-turbulentnu-proslost-kraljeva/

Prilog sa otvaranja naučnog skupa:

Galerija fotografija: