Predstavnici Istorijskog arhiva Kraljevo na naučnom skupu „Srpsko-ruski odnosi u prošlosti i sadašnjosti“

leposavicdsc02133Na dvodnevnom naučnom skupu pod nazivom „Srpsko-ruski odnosi u prošlosti i sadašnjosti“, u organizaciji Instituta za srpsku kulturu Priština – Leposavić,  pored brojnih učesnika iz zemlje i inostranstva, svoj doprinos su dali i radnici Istorijskog arhiva Kraljevo Darko Gučanin i Aleksandar Berežnov.

O ovoj aktuelnoj temi, 29. i 30. marta 2018. godine, u Raški i Leposaviću je održano više sesija naučnih predavanja sa ciljem da se sa stanovišta  različitih nučnih disciplina sagledaju istorijske, religijske, društvene, političke i književne veze između Srbije i Rusije.

leposavic-dsc02130Predstavnici Istorijskog arhiva Kraljevo su obradili teme iz prošlosti Kraljeva. Darko Gučanin je sa dr Jovanom Simijanovićem predstavio rad „Učešće jedinica Crvene armije u oslobođenju Kraljeva u II svetskom ratu“, a Aleksandar Berežnov  „Doprinos ruske emigracije u razvoju Kraljeva 1921-1950“.

Predviđeno je da radovi u Zborniku budu objavljeni po izboru redakcije.