Oglas javne nabavke male vrednosti br. 1.1.1./17

Oglas javne nabavke male vrednosti br. 1.1.1./17

Istorijski arhiv Kraljevo je dana 30.03.2017. god. na Portalu Uprave za javne nabavke oglasio javnu nabavku br. 1.1.1./17 za nabavku dobra – nabavka putničkog automobila za potrebe Istorijskog arhiva Kraljevo.

Više informacija na sajtu http://portal.ujn.gov.rs

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora