Oglas javne nabavke male vrednosti br. 1.1.1.2021

Istorijski arhiv Kraljevo je dana 09.08.2020. god. na Portalu Uprave za javne nabavke oglasio javnu nabavku br. 1.1.1.2021. za nabavku arhivskih regala za novi depo Istorijskog arhiva Kraljevo II faza.
Više informacija na sajtu https://jnportal.ujn.gov.rs

Konkursna dokumentacija: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/42305