Oglas javne nabavke male vrednosti br. 1.2.4./19

Istorijski arhiv Kraljevo je dana 6.11.2019. god. na Portalu Uprave za javne nabavke oglasio javnu nabavku br. 1.2.4./19. za nabavku usluga štampe.
Više informacija na sajtu http://portal.ujn.gov.rs