План јавних набавки за 2019. годину

Историјски архив Краљево је 4.2.2019. године усвојио план јавних набавки за 2019. годину.

План јавних набавки за 2019. годину