План јавних набавки за 2021. годину

Историјски архив Краљево је 26.07.2021. године усвојио план јавних набавки за 2021. годину.

План јавних набавки за 2021. годину