План јавних набавки за 2023. годину

На основу члана 88 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019),  Историјски архив Краљево доноси План јавних набавки за 2023. годину