Predstavljena knjiga „Žena u okupiranoj Srbiji 1941-1944.“

21-10-11-skodric8946Povodom osamdeset godina od streljanja 1941. u Kraljevu, u organizaciji Istorijskog arhiva Kraljevo, u ponedeljak, 11. oktobra, u Svečanoj sali Gradske Uprave, održana je promocija knjige „Žena u Okupiranoj Srbiji 1941-1944.“   autorke dr Ljubinke Škodrić.

Na promociji knjige su govorili:

  • Dr Kosta Nikolić, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju;
  • Dr Martin Previšić, docent, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
  • Dr Dragomir Bondžić, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju;
  • Dr Ljubinka Škodrić, viša naučna saradnica, Institut za savremenu istoriju.

Knjiga  Ljubinke Škodrić je prva istorija žene u Srbiji u dramatičnim događajima Drugog svetskog rata. Delo je otkrivanje i pogled na sudbinu i poziciju žene u okupiranoj Srbiji od 1941-1944. godine. Žena nije samo stub porodice i majka, u ovoj knjizi, predstavljena je transformacija žene u ratnika, kolaboranta, patriotskog borca za slobodu, ali i okupatorskog uhodu i neprijateljskog špijuna.

21-10-11-skodric9025Autorka se bavi i svakodnevicom u selu i gradu pod okupacijom, pa i intimnim vezama sa okupatorom i represijom nad ženama. Bavi se i nastankom ženskih udruženja i učešćem žene u borbama.

Akcenat knjige jeste na položaju i ulozi žena pod nacističkom vlašću, ali ne zaboravlja se ni na činjenicu da je žena učestvovala i delovala i na domaćem sukobljenom terenu, najpre između ravnogorskog i partizanskog pokreta.

Sama autorka kazala je da muškarci tokom rata imaju ulogu da se bore, dok žena ostaje u pozadini, da se stara o porodici, što je podjednako težak zadatak, zato što ona u tom staranju ostaje usamljena, i često bude u poziciji da sama donosi teške odluke, brine o deci, hrani porodicu i čuva imovinu.