Promocija monografije „Rad Srbije na zaštiti srpskih državnih i nacionalnih interesa u Makedoniji od 1885. do 1912. godine“ povodom 140 godina od proglašenja Kraljevine Srbije

img_9703Povodom 140 godina od proglašenja Kraljevine Srbije, Istorijski arhiv Kraljevo započeo je promociju monografije „Rad Srbije na zaštiti srpskih državnih i nacionalnih interesa u Makedoniji od 1885. do 1912. godine“, autora profesora Vukašina Dedovića, seriju kulturno-istorijskih dešavanja u ime ovog slavnog jubileja.

Pomenuta monografija je dopunjena doktorska disertacija, koju je autor odbranio 2016. godine. Prva knjiga Politika Srbije prema Makedoniji u periodu od 1885. do 1894. godine hronološki obuhvata period od nastanka plana Milutina Garašanina o nacionalnoj politici Srbije u Makedoniji 1885. do izbijanja Istočne krize 1894. U drugoj knjizi Politika Srbije prema Makedoniji u periodu od 1894. do 1903. godine, obrađena je tema u uslovima Istočne krize 1894-1897, najave početka reformi u evropskom delu Turskog carstva i ulaska makedonskog pitanja u fazu komitske aktivnosti. U drugom poglavlju pomenute knjige, autor je prikazao politiku Srbije prema Makedoniji tokom perioda sprovođenja reformi Velikih sila u delovima evropske Turske. img_9759Treću knjigu Politika Srbije prema Makedoniji u periodu od 1903. do 1912. godine obuhvata period izbijanja mladoturske revolucije 1908. do početka Balkanskih ratova. Najvažnija karakteristika ovog perioda koju je autor istakao je prelazak sa revolucionarno-oružanog na politički vid delovanja u makedonskom pitanju.

Tokom višegodišnjeg rada na ovoj temi, velika zahvalnost na ličnoj podršci i stručnoj pomoći upućena je mentoru autora i recenzentu monografije doktoru istorijskih nauka Radošu Ljušiću.

Dr Vukašin Dedović je rođen u Gračanici, 1960. godine, a istoriju je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Prištini. Iza sebe ima 30 godina radnog iskustva predajući u osnovnim i srednjim školama kao nastavnik istorije i dobitnika više nagrada, diploma i zahvalnica za celokupni doprinos u radu škole.

Istorijski arhiv Kraljevo nastavlja i u narednom periodu sa izdavačkim radom veoma dragocenih rukopisa.