Пријем захтева за истраживање грађе

zahtev-gradjevinskiПријем писаних захтева за истраживање архивске грађе врши се у писарници. Овде можете наћи две врсте формулара – захтева које треба што прецизније попунити, како би стручна служба Историјског архива Краљево што квалитетније решила захтев:

Захтеви се предају лично у писарници или слањем на маил: arhiv@arhivkraljevo.org.rs
У случају да подаци из захтева нису потпуни, Архив за контактирати кориснике у вези допуне или прецизирања података.

По решавању захтева, корисници ће бити обавештени начину и о времену преузимања уверења или оверених преписа архивске грађе чије оригинале Архив чува у својим депоима.