Архивски фондови и збирке

Неизоставни део мисије на заштити културних добара је и обавеза да се садржај  представи јавности. Израдом информативних и обавештајних средстава о архивској грађи коју чува у својим депоима Архив у Краљеву је реализовао овај задатак. Ова средства служе и као основ за материјалну заштиту архивске грађе.

Информативна средства – сумарни инвентари, аналитички инвентари и регеста , подробно описују садржај архивског фонда или збирке.

  • Архив у својим депоима чува 448 фондова и 5 збирки
  • Укупно 2324 дужних метара грађе
  • Урађено 335 сумарних инвентара
  • Број фондова и збирки по општинама: Краљево 305, Врњачка Бања 51 и Рашка 93. Четири збирке не припадају само једној општини.

(Стање из децембра 2016. године)

*    *    *

Управа и јавне службе

Правосуђе

  • А.2.1. Архивски фодови до 1945.
  • А.2.2. Архивски фондови од 1945.

Просветне, културне и научне установе

Социјалне и здравствене установе

  • А.5.1. Социјалне установе
  • А.5.2. Здравствене установе

Привреда и банкарство

Друштвено-политичке организације, друштва и удружења

Верске установе и организације

Породични и лични архивски фондови

  • Б.1. Породични архивски фондови
  • Б.2. Лични архивски фондови

Збирке