A.1.2. Архивски фондови до 1918.

  • A.1.2.1. Суд општине плешинске – Плешин 1896-1897.
  • A.1.2.2. Суд општине варошице Рашке – Рашка 1866-1915.
  • A.1.2.3. Суд општине трнавске – Трнава 1892-1918.
  • A.1.2.4. Поглаварство општине Рашке – Рашка 1915-1918.