6.2.3.2. Пољопривреда и шумарство

  • А.6.2.3.2.261. Пољопривредно добро „Рибница“ – Рибница 1955-1957.
  • А.6.2.3.2.262. Предузеће сточарско-ветеринарски-живинарски центар „Рибница“ – Краљево 1976-1998.
  • А.6.2.3.2.263. Среска пољопривредна станица – Краљево 1946-1956.
  • А.6.2.3.2.264. Државно шумско предузеће „Гоч“ – Краљево 1946-1953.
  • А.6.2.3.2.265. Шумско газдинство „Столови“- Краљево 1949-1988.