А.6.2.3.3. Трговина, угоститељство и туризам

 • А.6.2.3.3.266. Семенско предузеће – Краљево 1947-1951.
 • А.6.2.3.3.267. Трговниско предузеће „Винарпромет“ – Краљево 1975-1984.
 • А.6.2.3.3.268. Предузеће на велико и мало и услуге „ПКБ ПРОМЕТ“ – Краљево 1997-2002.
 • А.6.2.3.3.269. Угоститељско туристичка радна организација „Србија“ – Краљево 1948-1959.
 • А.6.2.3.3.270. Трговинско предузеће „Тргопромет“ – Краљево 1962-1997
 • А.6.2.3.3.271. Предузеће за снабдевање железничара – Краљево 1945-1952.
 • А.6.2.3.3.272. Предузеће за производњу, трговину и услуге „Сампро” – Краљево 1993-2002.
 • А.6.2.3.3.273. Трговинско-производно услужно предузеће „Ибарпродукт“ – Краљево 1989-1995.
 • А.6.2.3.3.274. Производно трговинско предузеће „Про-галан” – Краљево 1997-2006.
 • А.6.2.3.3.275. Туристички савез среза Краљево – Краљево 1957-1969.
 • А.6.2.3.3.276. Туристички савез општине Краљево – Краљево 1965-1989.
 • А.6.2.3.3.277. Друштвено предузеће „Рекреатурс” – Краљево 1966-2002.
 • А.6.2.3.3.278. Предузеће „Моравапласт” – Конарево
 • А.6.2.3.3.279. Трговинско предузеће „Феш“ – Рашка
 • А.6.2.3.3.280. Предузеће за производњу, промет и услуге „Дрвокоп“ – Рашка
 • А.6.2.3.3.281. Друштвено предузеће за промет робе и услуге „Лопатница“ – Краљево
 • А.6.2.3.3.282. Предузеће за производњу, спољњу и унутрашњу трговину „Папирпромет“ – Краљево
 • А.6.2.3.3.283. Предузеће за производњу, промет и услуге „Капитал комерц“ – Конарево
 • А.6.2.3.3.284. Предузеће за промет и услуге „Трго – Краљево“ – Рашка
 • А.6.2.3.3.285. Предузеће за инжењеринг и трговину „Кодекс“ – Краљево
 • А.6.2.3.3.286. Угоститељско туристичко друштво „Славија“ – Врњачка Бања
 • А.6.2.3.3.287. Хотелско угоститељско предузеће „Фонтана“ – Врњачка Бања