А.6.2.3.5. Грађевинарство

  • А.6.2.3.5.279. Грађевинско предузеће „Рад“ – Врњачка Бања 1947-2000.
  • А.6.2.3.5.280. Грађевинско предузеће „Каблар“ – Краљево 1945-2005.
  • А.6.2.3.5.281. Предузеће за производњу и промет грађевинским материја и градњу „Ибар“ – Краљево 1948-1962.
  • А.6.2.3.5.282. Пројектантски биро „Гоч“ – Краљево 1961-1964.
  • А.6.2.3.5.283. Друштвено предузеће „Керамика“ – Краљево 1956-2003.
  • А.6.2.3.5.284. Компанија „Каблар“ – Краљево