А.6.2.4. Занатство

 • А.6.2.4.284. Друштвено предузеће „Мермер“ – Врба 1958-1997.
 • А.6.2.4.285. Производно трговинско предузеће „Србопродукт“ – Врњачка Бања 1969-1973.
 • А.6.2.4.286. Грађевинско занатско предузеће „Наш дом“ – Врњачка Бања 1964-1974.
 • А.6.2.4.287. Занатско производно-услужно-монтажно предузеће „Универзал“ – Врњачка Бања 1968-1975.
 • А.6.2.4.288. Грађевинско занатско-услужно предузеће „Полет“ – Врњачка Бања 1962-1974.
 • А.6.2.4.289. Друштвено предузеће за производњу конфекције „Потекс“ – Врњачка Бања 1979-2002.
 • А.6.2.4.290. Друштвено предузеће „Трудбеник” – Врњачка Бања 1974-1997.
 • А.6.2.4.291. Занатске задруге “29. новембар” – Врњачка Бања 1981-2007.
 • А.6.2.4.292. Занатско зидарско-тесарско-молерско-фарбарско предузеће „Жича“ – Краљево 1957-1962.
 • А.6.2.4.293. Занатско зидарско молерско-фарбарско предузеће „Зидар“ – Краљево 1958-1962.
 • А.6.2.4.294. Предузеће за монтажу цевовода, нафтовода, гасовода и индустријских објеката „Монтер“ – Краљево 1972-1973.
 • А.6.2.4.295. Производно-услужно предузеће „Радиоцентар“ – Краљево 1960-1975.
 • А.6.2.4.296. Занатско-производно-услужна задруга „Новитет“ – Краљево 1980-1997.
 • А.6.2.4.297. Друштвено производно предузеће „Еуроинвест“ – Краљево 1965-1993.
 • А.6.2.4.298. Конфекција „Будућност“ – Краљево 1948-2003.
 • А.6.2.4.299. Предузеће за производњу средње и лаке конфекције „Гранаца“ – Краљево 1994-2002.
 • А.6.2.4.300. Конфекција „Слога” – Краљево 1954-1997.
 • А.6.2.4.301. Друштвено предузеће „Заштита рада“- Краљево 1960-1996.
 • А.6.2.4.302. Предузеће за промет робе и пружање услуга „Бета“ – Краљево 1990-1996
 • А.6.2.4.303. Занатск четкарско-метларска радионица „Четка“ – Подунавци 1959-1962.
 • А.6.2.4.304. Радна организација за израду кожне галантерије и конфекције „Пролетер“ – Рашка 1955-1997.
 • А.6.2.4.305. Друштвено предузеће „Заштита рада“ – Краљево
 • А.6.2.4.306. Предузеће „Алумин“ – Врњачка Бања
 • А.6.2.4.307. Предузеће „Електрон“ – Краљево
 • А.6.2.4.308. Предузеће „Електроинжењеринг“ – Краљево
 • А.6.2.4.309. Друштвено предузеће домаће радиности „Јанхари“ – Краљево
 • А.6.2.4.310. Друштвено предузеће за молерско – фарбарске радове „Мофаза“ – Врњачка Бања