А.6.2.5. Задруге

 • А.6.2.5.305. Прва кројачко-абаџијска задруга СОЈ – Краљево 1945-1949.
 • А.6.2.5.306. Градска кројачка задруга „Полет“ – Краљево 1951-1954.
 • А.6.2.5.307. Пољопривредна задруга „Каменица“ – Каменица 1955-1973.
 • А.6.2.5.308. Земљорадничко набавно-продајна задруга – Доњи Грачац 1946-1948.
 • А.6.2.5.309. Сељачка радна задруга „Борац социјализма“ – Витковц 1950-1957.
 • А.6.2.5.310. Сељачка радна задруга „Зора социјализма“ – Врдила 1951-1957.
 • А.6.2.5.311. Сељачка радна задруга „Јастребар“ 1953-1957.
 • А.6.2.5.312. Сељачка радна задруга „13. децембар“ – Дракчићи 1949-1959.
 • А.6.2.5.313. Сељачка радна задруга „IV краљевачки батаљон“ – Кованлук 1949-1959.
 • А.6.2.5.314. Сељачка радна задруга „Социјализам“ – Ковачи 1947-1950.
 • А.6.2.5.315. Сељачка радна задруга „Гочки партизани“ – Ковачи 1947-1955.
 • А.6.2.5.316. Сељачка радна задруга „Морава“ – Милочаји 1949-1959.
 • А.6.2.5.317. Сељачка радна задруга „Копаоник“ – Рвати 1949-1957.
 • А.6.2.5.318. Сељачка радна задруга „Ново поколење“ – Рибница 1947-1950.
 • А.6.2.5.319. Сељачка радна задруга „Павле Јакшић“ – Самаила 1951-1959.
 • А.6.2.5.320. Сељачка радна задруга „Слога“ – Тавник 1956-1957.
 • А.6.2.5.321. Сељачка радна задруга „II чибуковачка чета“ – Чибуковац 1950-1958.
 • А.6.2.5.322. Земљорадничка задруга – Адрани 1989-1998.
 • А.6.2.5.323. Земљорадничка задруга „Морава“ – Витановац 1945-1991.
 • А.6.2.5.324. Земљорадничка задруга – Вранеши 1945-1963.
 • А.6.2.5.325. Земљорадничка задруга „Слога“ – Врдила 1981-2002.
 • А.6.2.5.326. Земљорадничка задруга – Доњи Грачац 1948-1960
 • А.6.2.5.327. Земљорадничка задруга „Лађевци“ – Лађевци 1971-2001.
 • А.6.2.5.328. Земљорадничка задруга „Ратар“ – Печеног 1947-2000.
 • А.6.2.5.329. Земљорадничка задруга „Јединство“ – Подунавци 1953-1960.
 • А.6.2.5.330. Земљорадничко набавно – продајна задруга – Доњи Грачац
 • А.6.2.5.331. Земљорадничка задруга „Ибар“ – Рибница
 • А.6.2.5.332. Земљорадничка задруга „Рудно“ – Рудно
 • А.6.2.5.333. Земљорадничка задруга „Студеница“ – Студеница