А.5 Социјалне и здравствене установе

А.5.1. Социјалне установе

  • А.5.1.224. Месна братинска благајна на Ибарским рудницима – Баљевац 1931-1946.
  • А.5.1.225. Биро за посредовање рада народног одбора среза Краљево – Краљево 1952-1961.
  • А.5.1.226. Центар за социјални рад – Краљево 1961-1990.

А.5.2. Здравствене установе

  • А.5.2.227. Завод за заштиту здравља – Краљево 1961-1997.