А.7 Друштвено-политичке организације, друштва и удружења