А.7.6. Спортска друштва и удружења

  • А.7.6.375. Савез организација за физичку културу среза Краљево – Краљево 1962-1966.
  • А.7.6.376. Савез организација за физичку културу општине Краљево – Краљево 1961-1975.