Библиотека

img_0203Библиотека омогућава успешнији рад, како радницима Архива, тако и свима који у свом научно-истраживачком раду користе архивску грађу. У ту сврху формирана је и библиотека Историјског архива у Краљеву као стручна библиотека. Садржај библиотеке чине старе и ретке књиге, зборници закона и уредаба од 1834. године до данас, монографске и серијске публикације. Највећи број књига је енциклопедијског карактера, из историје, затим архивистике, археологије, уметности, филозофије, белетристике и осталих области. Књиге су класификоване по областима, односно групама УДК система.

Серијских публикација (часописи и новине) има 6590 бројева. Монографских публикација има 7788, а старе и ретке књиге 80 наслова.

Библиотечки фонд се попуњава поклоном, обавезним примерком и куповином.