Списак црквених матичних књига

Историјски архив Краљево поседује 26 фондова верских установа и организација, односно цркава и манастира. Од укупно 295 књига највећи број чине: матичне књиге рођених (МКР), матичне књиге венчаних (МКВ) и матичне књиге умрлих (МКУ). Све књиге су микрофилмоване.

 • Црква у Бељаку 1882-1949 (МКР 1882-1926; МКВ 1916-1948; МКУ 1916-1949)
 • Црква у Беоцима 1886-1948 (МКР 1886-1912; МКВ 1886-1948; МКУ 1886-1946)
 • Црква у Врби 1837-1921 (МКР 1837-1913; МКВ 1854-1921; МКУ 1843-1915)
 • Црква у Врдилима 1837-1935 (МКР 1837-1910; МКВ 1837-1908; МКУ 1837-1935)
 • Црква у Врњачкој Бањи 1838-1949 (МКР 1838-1904; МКВ 1838-1913; МКУ 1838-1949)
 • Црква у Вукушици 1837-1935 (МКР 1837-1909; МКВ 1837-1927; МКУ 1837-1935)
 • Црква у Годачици 1877-1919 (МКР 1877-1913; МКВ 1879-1919; МКУ 1877-1914)
 • Црква у Гњилици (Никољачи) 1914-1949 (МКВ 1914-1949; МКУ 1914-1947)
 • Манастир Градац 1837-1949 (МКР 1837-1922; МКВ 1837-1949; МКУ 1837-1947)
 • Црква у Грачацу 1837-1935 (МКР 1837-1904; МКВ 1837-1924; МКУ 1837-1935)
 • Црква у Дубову 1841-1934 (МКР 1862-1916; МКВ 1841-1921; МКУ 1841-1934)
 • Црква у Закути 1858-1935 (МКР 1858-1913; МКВ 1858-1906; МКУ 1858-1935)
 • Црква у Јелакцу 1841-1862 (МКР 1841-1962)
 • Црква у Јошаничкој Бањи 1841-1949 (МКР 1857-1914; МКВ 1841-1949; МКУ 1841-1948)
 • Црква у Краљеву 1837-1915 (МКР 1837-1901; МКВ 1837-1907; МКУ 1847-1915)
 • Црква у Ласцу 1837-1935 (МКР 1837-1906; МКВ 1881-1919; МКУ 1881-1935)
 • Црква Нова Павлица у Павлици 1837-1949 (МКР 1837-1905; МКВ 1837-1949; МКУ 1837-1948)
 • Црква у Рашки 1881-1944 (МКР 1881-1917; МКВ 1881-1935; МКУ 1881-1944)
 • Црква у Ржани (Бинићима) 1837-1881 (МКР 1857-1881; МКВ 1837-1881; МКУ 1839-1881)
 • Црква у Самаилима 1926-1935 (МКУ 1926-1935)
 • Црква у Сирчи 1856-1916 (МКР 1856-1906; МКУ 1856-1916)
 • Црква у Станишинцима 1892-1935 (МКР 1901-1904; МКВ 1901-1925; МКУ 1892-1935)
 • Манастир Студеница 1837-1935 (МКР 1837-1912; МКВ 1837-1903; МКУ 1837-1935)
 • Црква у Трнави 1911-1949 (МКВ 1916-1949; МКУ 1911-1948)
 • Црква у Цветкама 1837-1935 (МКР 1837-1914; МКВ 1837-1911; МКУ 1837-1935)
 • Црква у Чукојевцу 1872-1910 (МКР 1896-1910; МКВ 1897-1905; МКУ 1872-1877)