А.7.2. Сталешка удружења

 • А.7.2. 362. Срески одбор Удружења резервних официра и подофицира Југославије среза Краљево – Краљево 1951-1962.
 • А.7.2.363. Срески одбор Удружења резервних официра и подофицира Југославије среза студеничког – Рашка 1952-1955.
 • А.7.2.364. Општински одбор Удружења резервних официра и подофицира – Рашка 1956-1965.
 • А.7.2.365. Срески одбор Савеза ратних војних инвалида Србије среза Краљево – Краљево 1945-1962.
 • А.7.2.366. Срески одбор Савеза ратних војних инвалида– Рашка 1940-1955.
 • А.7.2.367. Општински одбори Савеза ратних војних инвалида – Рашка 1962-1982.
 • А.7.2.368. Међуопштинска конференција Савеза резервних војних старешина – Краљево 1977-1994.
 • А.7.2.369. Удружење носилаца “Албанске споменице 1915-1918” – Подружница Краљево 1967-1988.
 • А.7.2.370. Добровољно ватрогасно друштво – Краљево 1933-2002.
 • А.7.2.371. Срески савез добровољних ватроганих друштава – Краљево 1951-1974.
 • А.7.2.372. Општински ватрогасни савез– Краљево 1951-1999.