A.7.1. Политичке и друштвено-политичке организације

 • A.7.1.331. Срески комитет Савеза комуниста Србије среза Краљево – Краљево 1945-1968.
 • A.7.1.332. Срески комитет Савеза комуниста Србије среза студеничког – Рашка 1944-1955.
 • A.7.1.333. Општински комитет Савеза комуниста Србије Врњачка Бања – Врњачка Бања 1948-1990.
 • A.7.1.334. Општински комитет Савеза комуниста Србије Краљево – Краљево 1946-1990
 • A.7.1.335. Општински комитет Савеза комуниста Србије Рашка – Рашка 1955-1990.
 • A.7.1.336. Општински комитет Савеза комуниста Србије Ушће – Ушће 1948-1967.
 • A.7.1.337. Међуопштинска конференција Савеза комуниста Србије – Краљево 1968-1990
 • A.7.1.338. Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа среза Краљево – Краљево 1947-1967.
 • A.7.1.339. Међуопштинска конференција Социјалистичког савеза радног народа – Краљево 1975-1990.
 • A.7.1.340. Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа – Врњачка Бања 1986-1988.
 • A.7.1.341. Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа општине Краљево – Краљево 1965-1990.
 • A.7.1.342. Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа општине Рашка – Рашка 1960-1990.
 • A.7.1.343. Срески одбор Удружења бораца народноослободилачког рата среза Краљево – Краљево 1945-1967.
 • A.7.1.344. Срески одбор Удружења бораца народноослободилачког рата – Рашка 1948-1955.
 • A.7.1.345. Општински одбор Савеза удружења бораца народноослободилачког рата општине врњачка Бања – Врњачка Бања 1948-1991.
 • A.7.1.346. Општински одбор Савеза удружења бораца народноослободилачког рата општине Краљево – Краљево 1948-1962.
 • A.7.1.347. Општински одбор Савеза удружења бораца народноослободилачког рата општине Рашка – Рашка 1945-1988.
 • A.7.1.348. Међуопштински одбор Савеза удружења бораца народноослободилачког рата – Краљево 1975-1988.
 • A.7.1.349. Срески комитет Савеза омладине среза Краљево – Краљево 1949-1967.
 • A.7.1.350. Међуопштинска конференција Савеза социјалистичке омладине Србије – Краљево 1975-1989.
 • A.7.1.351. Општинске конференције Савеза социјалистичке омладине Србије – Краљево 1945-1989.
 • A.7.1.352. Општинска конференција Савеза социјалистичке омладине Србије – Рашка 1961-1989.
 • A.7.1.353. Омладинска радна акција „Пештер“ – Краљево 1978-1990.
 • A.7.1.354. Омладинска радна акција „Ибар“ – Краљево 1980-2001.
 • A.7.1.355. Среско синдикално веће Савеза синдиката Југославије за срез Краљево – Краљево 1948-1963.
 • A.7.1.356. Општинско веће Савеза синдиката – Краљево 1958-1988.
 • A.7.1.357. Међуопштинско веће Савеза синдиката – Краљево 1975-1990.
 • A.7.1.358. Скупштина међуопштинске регионалане заједнице Краљево – Краљево 1975-1991.
 • A.7.1.359. Радна заједница друштвено-политичких организација општине Врњачка Бања – Врњачка Бања 1987-1990.
 • A.7.1.360. Клуб самоуправљача – Краљево 1974-1987.
 • A.7.1.361. Фонд за историју радничког покрета и НОБ-а – Краљево 1941-1991.
 • A.7.1.362. Веће савеза самосталних синдиката општине Врњачка Бања – Врњачка Бања
 • A.7.1.362. Веће савеза самосталних синдиката општине Рашка – Рашка