A.1.3. Архивски фондови 1918-1941.

  • A.1.3.4. Начелство среза студеничког – Рашка 1922-1940.
  • A.1.3.5. Општина беочка – Беоци 1911-1941.
  • A.1.3.6. Општина никољачка – Гњилица (Никољача) 1928-1940.
  • A.1.3.7. Општина краљевска – Краљево 1921-1941.
  • A.1.3.8. Општина рашка – Рашка 1918-1941.
  • A.1.3.9. Општина трнавска – Трнавска 1918-1941.