А.4.1 Просветне установе

 • А.4.1.95. Гимназија – Врњачка Бања 1941-1983.
 • А.4.1.96. Гимназија – Краљево 1913-1990.
 • А.4.1.97. Гимназија – Рашка 1945-1984.
 • А.4.1.98. Државна грађанска школа – Краљево 1939-1945.
 • А.4.1.99. Економска школа – Краљево 1955-1991.
 • А.4.1.100. Економска школа – Рашка 1961-1969.
 • А.4.1.101. Женска занатска школа – Краљево 1927-1948.
 • А.4.1.102. Образовни центар „Слободан Пенезић – Крцун“ – Врњачка Бања 1963-2002.
 • А.4.1.103. Школски центар за образовање кадрова у угоститељству, туризму и другим привредним делатностима – Врњачка Бања 1950-1982.
 • А.4.1.104. Мешовита школа ученика у привреди – Врњачка Бања 1935-1971.
 • А.4.1.105. Медицинска школа – Краљево 1958-1981.
 • А.4.1.106. Образовни центар „Краљевачки октобар“ ООУР „Милка Траиловић“ – Краљево 1979-1984.
 • А.4.1.107. Пољопривредна школа – Краљево 1880-2001.
 • А.4.1.108. Шумарска школа– Краљево 1946-1990.
 • А.4.1.109. Школски центар за уздизање кадрова у трговини – Краљево 1949-1970.
 • А.4.1.110. Образовни центар „14. октобар“ – Краљево 1937-1985.
 • А.4.1.111. Музичка школа „Стеван Мокрањац“ – Краљево 1964-1991.
 • А.4.1.112. Обрзовни центар „25. мај“ – Рашка 1976-1992.
 • А.4.1.113. Трговачко-занатска школа – Рашка 1924-1941.
 • А.4.1.114. Школа за квалификоване раднике – Рашка 1948-1981.
 • А.4.1.115. Основна школа – Адрани 1920-1951.
 • А.4.1.116. Основна школа – Баљевац 1945-1992.
 • А.4.1.117. Основна школа – Беоци 1933-1948.
 • А.4.1.118. Основна школа – Бзовик 1948-1963.
 • А.4.1.119. Основна школа – Биљановац 1944-1974.
 • А.4.1.120. Основна школа – Биниће 1953-1972.
 • А.4.1.121. Основна школа – Богутовац 1921-1994.
 • А.4.1.122. Основна школа – Борово 1949-1963.
 • А.4.1.123. Основна школа – Буковица 1930-1964
 • А.4.1.124. Основна школа – Брвеница 1938-1972.
 • А.4.1.125. Основна школа – Брезна 1945-1962.
 • А.4.1.126. Основна школа – Брезова 1961-1962.
 • А.4.1.127. Основна школа – Бресник 1934-1968.
 • А.4.1.128. Основна школа – Витановац 1941-1961.
 • А.4.1.129. Основна школа – Витковац 1943-1990.
 • А.4.1.130. Основна школа – Вранеши 1930-1981.
 • А.4.1.131. Основна школа – Врба 1941-1972.
 • А.4.1.132. Основна школа – Врдила 1931-1970.
 • А.4.1.133. Основна школа – Врњачка Бања 1969-1957.
 • А.4.1.134. Основна школа – Врњци 1930-1941.
 • А.4.1.135. Основна школа – Гледић 1919-1956.
 • А.4.1.136. Основна школа – Гњилица (Никољача) 1919-1958.
 • А.4.1.137. Основна школа – Годачица 1941-2000.
 • А.4.1.138. Основна школа – Гокчаница (Међуречје) 1920-1970.
 • A.4.1.139. Основна школа – Градац 1896-1976.
 • A.4.1.140. Основна школа – Гради 1946-1950
 • А.4.1.141. Основна школа – Грачац 1889-1977.
 • А.4.1.142. Основна школа – Грдица 1945-1962.
 • А.4.1.143. Основна школа – Дедевци 1949-1963.
 • А.4.1.144. Основна школа – Драгосињци 1918-1963.
 • А.4.1.145. Основна школа – Дракчићи 1959-1967.
 • А.4.1.146. Основна школа – Дрлупа 1949-1959.
 • А.4.1.147. Основна школа – Ђаково 1946-1963.
 • А.4.1.148. Основна школа – Жича 1941-2001.
 • А.4.1.149. Основна школа – Закута 1918-1960.
 • А.4.1.150. Основна школа – Замчање 1945-1950.
 • А.4.1.151. Основна школа – Змајевац 1954-1962.
 • А.4.1.152. Основна школа – Јарчујак 1945-1972.
 • А.4.1.153. Основна школа – Јошаничка Бања 1920-1990.
 • А.4.1.154. Основна школа – Каменица 1921-1971.
 • А.4.1.155. Основна школа – Конарево 1936-1989.
 • А.4.1.156. Основна школа – Корлаће 1937-1972.
 • А.4.1.157. Основна школа „Браћа Вилотијевић“ – Краљево 1972-2002.
 • А.4.1.158. Основна школа „Димитрије Туцовић“ – Краљево 1958-1994.
 • А.4.1.159. Основна школа „IV краљевачки батаљон“ – Краљево 1945-1998.
 • А.4.1.160. Основна школа „Чибуковачки партизани“ – Краљево 1960-2003.
 • А.4.1.161. Основна школа „Светозар Марковић“ – Краљево 1958-1990.
 • А.4.1.162. Основна школа „Јово Курсула“ – Краљево 1944-1985.
 • А.4.1.164. Основна школа – Лађевци 1920-1978.
 • А.4.1.165. Основна школа – Лешево 1947-1959.
 • А.4.1.166. Основна школа – Липова 1936-1949.
 • А.4.1.167. Основна школа – Лозно 1959-1973.
 • А.4.1.168. Основна школа – Лопатница 1946-1968. А.4.1.169. Основна школа – Маглич 1946-1966.
 • А.4.1.170. Основна школа – Матаруге 1932-1960.
 • А.4.1.171. Основна школа – Милавчићи 1944-1962.
 • А.4.1.172. Основна школа – Милаковац 1948-1962.
 • А.4.1.173. Основна школа – Милочаји 1921-1963.
 • А.4.1.174. Основна школа – Мланча 1944-1963.
 • А.4.1.175. Основна школа – Мрсаћ 1920-1964.
 • А.4.1.176. Основна школа – Ново Село 1919-2001.
 • А.4.1.177. Основна школа – Обрва 1944-1956.
 • А.4.1.178. Основна школа – Орља Глава 1949-1964.
 • А.4.1.179. Основна школа – Отроци 1931-1969.
 • А.4.1.180. Основна школа – Павлица 1919-1971.
 • А.4.1.181. Основна школа – Печеног 1937-1959.
 • А.4.1.182. Основна школа – Подунавци 1941-1980.
 • А.4.1.183. Основна школа – Полумир (Церје) 1931-1946.
 • А.4.1.184. Основна школа – Попова Река 1948-1961.
 • А.4.1.185. Основна школа – Поповићи 1943-1944.
 • А.4.1.186. Основна школа – Предоле 1949-1962.
 • А.4.1.187. Основна школа – Пропљеница 1956-1969.
 • А.4.1.188. Основна школа – Раваница 1926-1957.
 • А.4.1.189. Основна школа – Радошиће (Бадањ) 1923-1960.
 • А.4.1.190. Основна школа – Ратина 1927-1962.
 • А.4.1.191. Основна школа „Рашка“ – Рашка 1921-1998.
 • А.4.1.192. Основна школа – Рвати 1943-1955.
 • А.4.1.193. Основна школа – Река 1945-1963.
 • А.4.1.194. Основна школа „Вук Караџић“ – Рибница 1929-1974.
 • А.4.1.195. Основна школа „Свети Сава“ – Рибница, 1976-1992.
 • А.4.1.196. Основна школа – Роћевићи 1920-1961.
 • А.4.1.197. Основна школа – Рсовци 1933-1963.
 • А.4.1.198. Основна школа – Рудница 1921-1945.
 • А.4.1.199. Основна школа – Рудно 1922-1963.
 • А.4.1.200. Основна школа – Савово 1955-1965.
 • А.4.1.201. Основна школа – Самаила 1933-1982.
 • А.4.1.202. Основна школа – Сирча 1941-1957.
 • А.4.1.203. Основна школа – Станишинци 1923-1944.
 • А.4.1.204. Основна школа – Стубал 1938-1962.
 • А.4.1.205. Основна школа – Студеница 1944-1978.
 • А.4.1.206. Основна школа – Тавник 1930-1957.
 • А.4.1.207. Основна школа – Тадење 1946-1973.
 • А.4.1.208. Основна школа – Толишница 1945-1968.
 • А.4.1.209. Основна школа – Трговиште 1944-1953.
 • А.4.1.210. Основна школа – Трнава 1920-1951.
 • А.4.1.211. Основна школа – Ушће 1920-1967.
 • А.4.1.212. Основна школа – Цветке 1930-1963.
 • А.4.1.213. Школа за основно образовање и описмењивање одраслих „Доситеј Обрадовић“ – Краљево 1946-1985.
 • А.4.1.214. Основна школа – Шумарице 1944-1958.
 • А.4.1.215. Основна школа – Чукојевац 1906-1962.
 • А.4.1.216. Међуопштински завод за унапређивање васпитања и образовања – Краљево 1960-1992.
 • А.4.1.217. Општински фонд за територију више општина за средње образовање – Краљево 1990-1991.