А.6.1. Период до 1944.

А.6.1.1. Банке и новчани заводи

  • А.6.1.1.228. Српска народна банка, филијала Краљево– Краљево 1941-1944.
  • А.6.1.1.229. Банка „Рашка“ – Рашка 1925-1949.
  • А.6.1.1.230. Краљевска акционарска штедионица – Краљево 1929-1941.
  • А.6.1.1.231. Краљевачки трговачки кредитни завод – Краљево 1914-1946.

А.6.1.2. Привредна удружења

  • А.6.1.2.232. Удружење занатлија среза жичког – Краљево 1889-1950.
  • А.6.1.2.233. Удружење трговаца за срез жички – Краљево 1910-1948.

А.6.1.5. Задруге

  • А.6.1.5.234. Самаилска земљорадничка задруга – Самаила 1904-1947.