А.6.2.2. Привредна удружења

  • А.6.2.2.236. Основна привредна комора среза Краљево – Краљево 1963-1966.
  • А.6.2.2.237. Трговинска комора среза Краљево – Краљево 1952-1962.
  • А.6.2.2.238. Занатско-комунална комора среза Краљево – Краљево 1956-1962.
  • А.6.2.2.239. Пољопривредно – шумарска комора среза Краљево – Краљево 1960-1990.
  • А.6.2.2.240. Угоститељска комора среза Краљево – Краљево 1952-1962.
  • А.6.2.2.241. Регионална привредна комора – Краљево 1952-1962.
  • А.6.2.2.242. Срески савез земљорадничких задрига – Рашка 1948-1956.
  • А.6.2.2.243. Основни савез земљорадничких задруга – Краљево 1948-1960.
  • A.6.2.2.244. Општи пословни савез земљорадничких задруга – Краљево 1956-1959.